Facet 5

Facet5 jest unikalnym narzędziem ułatwiającym precyzyjne badanie dopasowania osobowości zawodowej do wymagań stanowisk, budowanie efektywnych zespołów oraz skuteczne zarządzanie. Facet5 jest narzędziem sprawdzonym, zatwierdzonym i zarejestrowanym przez Brytyjskie
Towarzystwo Psychologiczne.

Charakterystyka narzędzia

Kwestionariusz badania osobowości zawodowej Facet5 został opracowany na podstawie teorii Wielkiej Piątki – pięciu głównych aspektów ludzkiej osobowości, która jest obecnie ogólnie uznawana i wykorzystywana jako podstawa rozumienia indywidualnych różnic pomiędzy ludźmi. Facet5 wykorzystuje format „różnic semantycznych”, w którym pary stwierdzeń mają przeciwne znaczenia i respondent jest proszony o wskazanie swoich preferencji wobec stwierdzenia umieszczonego po lewej lub po prawej stronie ekranu. Facet5 nie stosuje techniki wymuszonego wyboru, gdyż obydwa stwierdzenia dotyczą tego samego wymiaru osobowości.

Innymi słowy, osoby wypełniające kwestionariusz nie są proszone o wybór pomiędzy wzajemnie niezależnymi elementami. Kwestionariusz zawiera 106 par stwierdzeń, przy czym każda z par jest prezentowana na oddzielnym ekranie. Test osobowości zawodowej Facet5 jest badaniem normatywnym, które umożliwia porównywanie ludzi między sobą, badanie dopasowywania ludzi do ról w organizacji oraz analizę potencjału zespołów i kultury organizacji. Facet5 skutecznie wspiera wiele procesów rozwoju personelu.

Co mierzy test osobowości zawodowej Facet5
i ile trwa wypełnienie kwestionariusza?

Test osobowości zawodowej Facet5 mierzy pięć głównych aspektów osobowości oraz 13 podaspektów. Główne aspekty to: Wola, Energia, Uczuciowość, Kontrola, Emocjonalność. Wszystkie te aspekty są niezależne. Zgodnie z obecnie akceptowanymi międzynarodowymi praktykami badań stwierdzono wysoką rzetelność tego narzędzia – przy powtarzaniu badań współczynnik niezawodności wynosi dla poszczególnych aspektów od 79% do 86%.

Wypełnienie kwestionariusza osobowości zawodowej Facet5 trwa średnio 17 minut. Badanie osobowości zawodowej Facet5 przeprowadzane jest metodą „on-line”. Facet5 jest badaniem normatywnym. Raporty można generować natychmiast po wypełnieniu kwestionariusza. Wykorzystywanie systemu badania osobowości zawodowej Facet5 wymaga zrozumienia aspektów osobowości, które są mierzone tym narzędziem.

Jak prezentowane są wyniki?

Raporty badania osobowości zawodowej Facet5 charakteryzuje: minimalna ilość tekstu, prostota wykorzystywanego języka oraz wizualizacja przekazu.

Facet5 wykorzystuje unikalną grafikę do zobrazowania wyników, która umożliwia porównania, badanie dopasowania, analizę kultury organizacji oraz stylu pracy zespołów. Można prezentować i analizować jednocześnie wiele różnych profili pracowników.

Oddzielne raporty dotyczą: 

 • Ogólnych zachowań
 • Struktury kompetencji
 • Dopasowania do zdefiniowanej roli
 • Zarządzania daną osobą
 • Stylu danej osoby jako lidera (który może być połączony z oceną 360 – co stanowi unikalną cechę Facet5)
 • Preferencji pracy danej osoby
 • Integrowania zespołów.

Zastosowania wyników testu osobowości zawodowej Facet5:

Facet5 to wszechstronne narzędzie, które skutecznie wspiera:

 • Rekrutację i selekcję
 • Rozwój Pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Motywowanie poprzez docenianie indywidualnych różnic
 • Coaching
 • Budowanie efektywnych zespołów
 • Planowanie ścieżek kariery i budowanie planów następstw
 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Doradztwo związane z rozwojem karier
 • Assessment i Development Centre.

Opis badania osobowości
zawodowej Facet5:

System badania osobowości zawodowej Facet5 składa się z:

 • Kwestionariusza Osobowości Zawodowej Facet5
 • Modułu Facet5 Audition służącego do rekrutacji oraz budowania ścieżek karier
 • Modułu Facet5 Teamscape wspierającego budowanie efektywnych zespołów
 • Modułu SLR służącego ocenie kompetencji przywódczych
 • Modułu Backdrop wspierającego budowanie kultury organizacji.

Skontaktuj się z nami