Rozwój marki osobistej

Rozwój marki osobistej

Zrozum co oznacza bycie profesjonalistą, osiągnij sukces

Rozwój marki osobistej -

Czym jest?

Profesjonalizm w praktyce – klucz do sukcesu w miejscu pracy

Budowanie marki osobistej to przede wszystkim podkreślenie tego, że jesteś autentycznym ekspertem. Marka osobista wskazuje Twoje kompetencje, doświadczenie, unikalność oraz wywołuje pozytywne emocje u odbiorców. Jako ekspert zaczniesz czerpać korzyści z personal brandingu.

„Cieszę się, że mogę Cię wprowadzić w zakamarki mojego zawodowego świata. To przede wszystkim pasja, ale również 20 lat nieustannej pracy i nauki. Dzięki temu zyskałam nie tylko miano eksperta w marketingu internetowym, ale także w zakresie zarządzania strategią, kluczowymi partnerstwami czy komunikacją.”

Kim jestem?

„Rozwijam się w wielu wymiarach i codziennie szukam nowych wyzwań. Mam nadzieję, że jednym z nich będzie nasza współpraca.”

Karolina Maj

 • wieloletni trener
 • współpracowała z: Google, Jetix Europe LTD obecnie Disney), 4funTV, VIVA Polska
 • wykładowca marketingu na Akademii Górnośląskiej w ramach Akademii E-marketingu

Moje kompetencje:

 • dyplom MBA wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ukończone studnia na kierunkach:
  • Zarządzanie, specjalizacja: coaching i rozwój zawodowy,
  • Psychologia zarządzania,
  • Socjologia, specjalizacja: dziennikarstwo
 • 130 pozyskanych partnerów
 • 800 indywidualnych konsultacji
 • 250 przeprowadzonych szkoleń

Dla kogo?

 • Masz Swoją firmę?
 • Jesteś liderem zespołu?
 • Lubisz rozwój?
 • Chcesz trafiać do klientów profesjonalizmem i wiedzą?

Skontaktuj się z nami:

Dostępne szkolenia:

Profesjonalizm w praktyce – klucz do sukcesu w miejscu pracy

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do rozwoju i utrzymania wysokiego poziomu profesjonalizmu w miejscu pracy. Szkolenie skupia się na zrozumieniu, co oznacza bycie profesjonalistą, jakie zachowania i umiejętności są kluczowe dla budowania pozytywnej reputacji oraz jak efektywne zasady współpracy mogą przyczynić się do sukcesu zawodowego.

Profesjonalizm w praktyce
 1. Definicja profesjonalizmu: Rozumienie pojęcia profesjonalizmu w kontekście środowiska pracy.
 2. Wizerunek profesjonalisty: Co sprawia, profesjonaliści cieszą się poważaniem w miejscu pracy i dlaczego warto zadbać o szczegóły.
 3. Kluczowe cechy profesjonalisty: Omówienie cech charakterystycznych
  profesjonalistów, takich jak odpowiedzialność, uczciwość, kompetencja, etyka pracy.
 4. Komunikacja profesjonalna: Techniki skutecznej komunikacji, zarówno pisemnej, jak i ustnej, oraz ich wpływ na wizerunek zawodowy.
 5. Zarządzanie czasem i organizacja pracy: Metody efektywnego planowania i organizacji pracy, które są fundamentem profesjonalizmu.
 6. Budowanie relacji w pracy: Jak tworzyć i utrzymywać pozytywne relacje zawodowe, zarówno z kolegami, jak i klientami.
 7. Rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji: Profesjonalne sposoby radzenia sobie z napięciami w miejscu pracy.
 8. Rozwój zawodowy: Znaczenie uczenia się i rozwoju w utrzymaniu wysokiego poziomu profesjonalizmu.
 9. Przykłady i studia przypadków: Analiza realnych przykładów profesjonalizmu w pracy oraz dyskusja na temat najlepszych praktyk i rozwiązań.
Plan szkolenia

● 30-60 min wprowadzenie do tematu
● 3-4h szkolenie skupione na dostarczeniu wysokiej jakości wiedzy
● 7-8h szkolenie połączone z dużą ilością praktycznych ćwiczeń

Dostępne opcje
 • Zrozumiesz, co oznacza bycie profesjonalistą i jak wpływa to na sukces zawodowy.
 • Rozwiniesz umiejętności kluczowe dla utrzymania profesjonalizmu, takich jak skuteczna komunikacja, zarządzanie czasem i organizacja pracy.
 • Nauczysz się, jak budować i utrzymywać pozytywne relacje zawodowe.
 • Dowiesz się, jak być postrzeganym jako profesjonalista w miejscu pracy.
Korzyści

Organizacja pracy własnej i zarządzanie sobą w czasie

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników skutecznych metod organizacji pracy własnej i zarządzania czasem, aby zmaksymalizować produktywność i efektywność przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu stresu związanego z nadmiarem obowiązków. Szkolenie dostarczy technik i narzędzi pomagających w planowaniu zadań, priorytetyzacji oraz optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów, by uczestnicy mogli skutecznie zarządzać swoimi projektami i codziennymi obowiązkami.

Organizacja pracy własnej i zarządzanie sobą w czasie
 1. Zrozumienie zarządzania czasem: Podstawowe zasady i korzyści płynące z efektywnego zarządzania czasem.
 2. Diagnoza wykorzystania czasu: Analiza obecnego sposobu gospodarowania czasem i identyfikacja obszarów do poprawy.
 3. Ustalanie priorytetów i celów: Metody ustalania priorytetów i określania celów krótko- i długoterminowych.
 4. Planowanie i organizacja pracy: Techniki planowania dnia pracy, tygodnia i miesiąca, aby zrealizować ustalone cele
 5. Techniki zarządzania zadaniami: Metody jak „Getting Things Done” (GTD), metoda Pomodoro, reguła 2 minut i inne techniki zwiększające produktywność.
 6. Zarządzanie przekładaniem zadań na później: Strategie radzenia sobie z
  prokrastynacją i odkładaniem zadań na ostatnią chwilę.
 7. Narzędzia wspomagające organizację pracy: Przegląd cyfrowych narzędzi do zarządzania czasem i zadaniami (np. Trello, Asana, Google Calendar).
 8. Work-life balance: Wskazówki dotyczące zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
Plan szkolenia
 • 30-60 min wprowadzenie do tematu
 • 3-4h szkolenie skupione na dostarczeniu wysokiej jakości wiedzy
 • 7-8h szkolenie połączone z dużą ilością praktycznych ćwiczeń
Dostępne opcje
 • Opanujesz umiejętność efektywnego planowania i organizacji pracy.
 • Poznasz narzędzia i techniki wspierające zarządzanie czasem.
 • Poprawisz produktywności i jakości wykonanych zadań przy jednoczesnym
 • obniżeniu poziomu stresu.
 • Nauczysz się lepiej zarządzać work-life balance, co przekłada się na większe zadowolenie z życia zawodowego i osobistego
Korzyści

Skontaktuj się z nami!