Psychologia biznesu i zarządzanie

Psychologia biznesu i zarządzanie

Rozwijaj umiejętności negocjacyjne, zdobywaj partnerów biznesowych

Psychologia biznesu i zarządzanie -

Czym jest?

Strategiczne pozyskiwanie partnerów biznesowych. Jak budować
efektywne relacje biznesowe 

Psychologia biznesu i zarządzania to dziedzina psychologii, która zajmuje się badaniem zachowań i procesów zachodzących w organizacjach. Skupia się na zrozumieniu i poprawie efektywności i satysfakcji pracowników oraz na rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem organizacji.

„Cieszę się, że mogę Cię wprowadzić w zakamarki mojego zawodowego świata. To przede wszystkim pasja, ale również 20 lat nieustannej pracy i nauki. Dzięki temu zyskałam nie tylko miano eksperta w marketingu internetowym, ale także w zakresie zarządzania strategią, kluczowymi partnerstwami czy komunikacją.”

Kim jestem?

„Rozwijam się w wielu wymiarach i codziennie szukam nowych wyzwań. Mam nadzieję, że jednym z nich będzie nasza współpraca.”

Karolina Maj

 • wieloletni trener
 • współpracowała z: Google, Jetix Europe LTD obecnie Disney), 4funTV, VIVA Polska
 • wykładowca marketingu na Akademii Górnośląskiej w ramach Akademii E-marketingu

Moje kompetencje:

 • dyplom MBA wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ukończone studnia na kierunkach:
  • Zarządzanie, specjalizacja: coaching i rozwój zawodowy,
  • Psychologia zarządzania,
  • Socjologia, specjalizacja: dziennikarstwo
 • 130 pozyskanych partnerów
 • 800 indywidualnych konsultacji
 • 250 przeprowadzonych szkoleń

Dla kogo?

 • Masz Swoją firmę?
 • Jesteś menagerem marketingu?
 • Jesteś odpowiedzialny za promocję firmy?
 • Chcesz trafiać do klientów za pomocą publikowanych treści?

Skontaktuj się z nami:

Dostępne szkolenia:

Strategiczne pozyskiwanie partnerów biznesowych – Jak budować
efektywne relacje biznesowe

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z efektywnymi strategiami pozyskiwania i budowania trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Uczestnicy nauczą się, jak identyfikować potencjalnych partnerów, negocjować warunki współpracy oraz utrzymywać i rozwijać relacje biznesowe w sposób, który przynosi wzajemne korzyści. Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach networkingowego podejścia do biznesu, strategicznym planowaniu oraz technikach komunikacji i negocjacji.

partnerzy biznesowi
 1. Wprowadzenie do strategicznego pozyskiwania partnerów biznesowych: Podstawy budowania sieci kontaktów biznesowych i ich znaczenie dla rozwoju firmy.
 2. Identyfikacja potencjalnych partnerów: Jak rozpoznać i wyselekcjonować partnerów, którzy najlepiej pasują do Twojej strategii biznesowej.
 3. Oferta partnerstwa: Jak przygotować skuteczną ofertę współpracy.
 4. Rozwijanie partnerstwa: Jak efektywnie zarządzać i rozwijać relacje z partnerami biznesowymi, aby osiągać wspólne cele.
 5. Monitoring i ocena współpracy: Metody oceny efektywności partnerstwa i dostosowywanie strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki.
 6. Przypadki problemowe i studia przypadków: Analiza rzeczywistych przykładów pozyskiwania i zarządzania partnerstwami biznesowymi, dyskusja na temat napotkanych wyzwań i zastosowanych rozwiązań.
Plan szkolenia

● 30-60 min wprowadzenie do tematu
● 3-4h szkolenie skupione na dostarczeniu wysokiej jakości wiedzy
● 7-8h szkolenie połączone z dużą ilością praktycznych ćwiczeń

Dostępne opcje

● Zdobędziesz wiedzę na temat strategii efektywnego pozyskiwania i utrzymywania relacji z partnerami biznesowymi.
● Rozwiniesz umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne niezbędne w procesie budowania trwałych partnerstw biznesowych.
● Poznasz metody identyfikacji i selekcji potencjalnych partnerów.
● Nauczy się, jak monitorować i oceniać efektywność współpracy.

Korzyści

Zarządzanie konfliktami w zespole: techniki minimalizowania napięć

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania konfliktami w miejscu pracy. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać źródła konfliktów, stosować odpowiednie techniki i strategie ich rozwiązywania oraz pracować nad zapobieganiem napięciom w przyszłości. Szkolenie koncentruje się na budowaniu zdrowej atmosfery w zespole, poprawie komunikacji i wzmacnianiu relacji między pracownikami.

Zarządzanie konfliktami w zespole
 1. Podstawy zarządzania konfliktami: Zrozumienie natury konfliktów, ich źródeł oraz potencjalnego wpływu na zespół i organizację.
 2. Diagnozowanie konfliktów: Nauka rozpoznawania wczesnych sygnałów konfliktów oraz analiza ich przyczyn.
 3. Strategie rozwiązywania konfliktów: Przegląd różnych podejść i technik rozwiązywania konfliktów, w tym negocjacje, mediacje, stawianie granic oraz kreatywne podejście do rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 4. Budowanie pozytywnych relacji w zespole: Rozwijanie umiejętności budowania zaufania i współpracy między członkami zespołu.
 5. Zapobieganie konfliktom: Strategie i praktyki zapobiegające powstawaniu konfliktów w przyszłości, w tym zarządzanie różnorodnością i inkluzywność w miejscu pracy.
 6. Praktyczne warsztaty: Ćwiczenia symulacyjne i studia przypadków, w których uczestnicy mogą praktycznie zastosować nabyte umiejętności w kontrolowanych scenariuszach.
Plan szkolenia
 • ● 30-60 min wprowadzenie do tematu
  ● 3-4h szkolenie skupione na dostarczeniu wysokiej jakości wiedzy
  ● 7-8h szkolenie połączone z dużą ilością praktycznych ćwiczeń
Dostępne opcje

● Nauczysz się efektywnego rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów w zespole.
● Poprawisz umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, kluczowe w procesie zarządzania konfliktami.
● Nauczysz się praktycznych technik budowania pozytywnych relacji i zapobiegania konfliktom w przyszłości.
● Wzmocnisz zdolność do pracy zespołowej i poprawisz atmosferę w miejscu pracy.

Korzyści

Psychologia kłamstwa i manipulacje w biznesie – jak rozpoznać, że ktoś ma nieczyste intencje i jak sobie z tym radzić

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia pozwalające na identyfikację i skuteczne radzenie sobie z kłamstwami, manipulacją oraz nieuczciwymi intencjami w środowisku biznesowym. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać subtelne sygnały świadczące o nieuczciwości, zrozumieją mechanizmy psychologiczne stojące za manipulacją oraz otrzymają strategie obronne przed manipulacyjnymi technikami.

Psychologia kłamstwa i manipulacje w biznesie
 1. Wprowadzenie do psychologii kłamstwa: Podstawowe pojęcia i teorie dotyczące kłamstwa i manipulacji.
 2. Rozpoznawanie kłamstw: Nauka identyfikacji werbalnych i niewerbalnych sygnałów kłamstwa oraz zrozumienie kontekstu, w jakim osoby mogą stosować nieuczciwe praktyki.
 3. Mechanizmy manipulacji w biznesie: Analiza najczęściej stosowanych technik manipulacji oraz sposobów, w jakie są one wykorzystywane w środowisku pracy.
 4. Strategie obronne przed manipulacją: Rozwijanie umiejętności i strategii obronnych, które umożliwiają ochronę przed manipulacją i ochronę interesów biznesowych.
 5. Case studies i analiza scenariuszy: Praktyczne przykłady z życia wzięte, które pomagają zrozumieć, jak rozpoznać i radzić sobie z manipulacją i kłamstwami w różnych sytuacjach biznesowych.
 6. Warsztaty i ćwiczenia praktyczne: Ćwiczenia rozwijające umiejętność obserwacji, słuchania i reagowania, które wzmacniają zdolność do identyfikacji i przeciwdziałania manipulacji.
Plan szkolenia
 • ● 30-60 min wprowadzenie do tematu
  ● 7-8h szkolenie połączone z dużą ilością praktycznych ćwiczeń
Dostępne opcje

● Zdobycie umiejętności rozpoznawania kłamstw i manipulacji w kontekście
biznesowym.
● Zrozumienie psychologicznych podstaw manipulacji i sposobów jej stosowania.
● Nauka efektywnych strategii obronnych i komunikacji asertywnej w celu ochrony przed nieuczciwymi praktykami.
● Poprawa umiejętności interpersonalnych, które wzmacniają pozycję negocjacyjną i relacje biznesowe.

Korzyści

Zarządzanie zespołami kreatywnymi – techniki rozwijania pomysłów

Celem szkolenia jest wyposażenie liderów zespołów, menedżerów projektów i wszystkich osób zarządzających zespołami kreatywnymi w narzędzia i techniki stymulujące kreatywność oraz innowacyjność w zespole. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie prowadzić procesy kreatywne, jak wspierać zespół w generowaniu i wdrażaniu innowacyjnych pomysłów, oraz jak zarządzać różnorodnością i potencjałem kreatywnym zespołu w celu osiągnięcia najlepszych wyników

techniki rozwijania pomysłów
 1. Podstawy zarządzania kreatywnością: Zrozumienie specyfiki pracy zespołów kreatywnych i rola lidera w stymulowaniu kreatywności.
 2. Techniki stymulowania kreatywności: Praktyczne metody i narzędzia wspierające proces twórczy.
 3. Budowanie kreatywnego środowiska pracy: Jak tworzyć przestrzeń i kulturę organizacyjną, która promuje innowacyjność i otwartość na nowe pomysły.
 4. Zarządzanie różnorodnością w zespole kreatywnym: Wykorzystanie różnorodności umiejętności, doświadczeń i perspektyw w zespole do generowania innowacyjnych rozwiązań.
 5. Przezwyciężanie barier kreatywności: Identyfikacja i pokonywanie typowych przeszkód w procesie kreatywnym, takich jak blokada twórcza czy strach przed oceną.
 6. Ocena i wdrażanie pomysłów: Metody oceny pomysłów i decydowanie o ich realizacji, zarządzanie ryzykiem związanym z innowacjami.
 7. Case study i warsztaty: Analiza studiów przypadków i warsztaty praktyczne mające na celu zastosowanie omówionych technik w praktyce.
Plan szkolenia
 • ● 30-60 min wprowadzenie do tematu
  ● 7-8h szkolenie połączone z dużą ilością praktycznych ćwiczeń
Dostępne opcje

● Nauczysz się lepiej zarządzać procesem kreatywnym i zespołami kreatywnymi.
● Poznasz techniki stymulowania kreatywności i generowania pomysłów.
● Dowiesz się, jak stworzyć środowisko sprzyjające kreatywności i innowacjom.
● Nauczysz się identyfikacji, oceny i wdrażania wartościowych pomysłów.

Korzyści

Zarządzanie zespołami pracującymi zdalnie lub hybrydowo – narzędzia i techniki wspierające zarządzanie zespołami rozproszonymi

Celem szkolenia jest wyposażenie liderów i menedżerów w skuteczne metody, narzędzia oraz techniki niezbędne do efektywnego zarządzania zespołami pracującymi zdalnie lub w modelu hybrydowym. Uczestnicy nauczą się, jak budować zaangażowanie i utrzymywać produktywność na wysokim poziomie, jak również jak wykorzystywać technologie do wspierania komunikacji i współpracy w rozproszonych zespołach.

Zarządzanie zespołami pracującymi zdalnie lub hybrydowo
 1. Wprowadzenie do zarządzania zdalnego i hybrydowego: Różnice między
  zarządzaniem tradycyjnym a zdalnym/hybrydowym, korzyści i wyzwania pracy zdalnej i hybrydowej.
 2. Komunikacja i narzędzia współpracy: Przegląd najpopularniejszych narzędzi i aplikacji wspierających efektywną komunikację i współpracę w zespołach rozproszonych (np. Slack, Microsoft Teams, Zoom, Asana, Trello).
 3. Budowanie zaangażowania i kultury organizacyjnej: Techniki budowania zaangażowania, poczucia przynależności i utrzymania pozytywnej kultury organizacyjnej na odległość.
 4. Zarządzanie wydajnością i monitorowanie postępów: Metody i narzędzia do monitorowania wydajności pracy oraz ustalania i śledzenia celów w zespołach zdalnych.
 5. Rozwiązywanie konfliktów i budowanie zaufania: Techniki rozwiązywania konfliktów i budowania zaufania w zespołach rozproszonych.
 6. Studia przypadków.
Plan szkolenia
 • 30-60 min wprowadzenie do tematu
  ● 3-4h szkolenie skupione na dostarczeniu wysokiej jakości wiedzy
Dostępne opcje

● Zdobycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołami zdalnymi i hybrydowymi.
● Poznanie najlepszych praktyk i narzędzi wspierających komunikację i współpracę na odległość.
● Umiejętność budowania zaangażowanego i produktywnego zespołu rozproszonego.
● Zwiększenie efektywności operacyjnej i poprawa wyników pracy zespołu zdalnego.

Korzyści

Skontaktuj się z nami!