Badanie FACET 5

Badanie FACET 5

Odkryj Tajniki Swojej Osobowości i Zdobądź Klucz do Sukcesu!

Badanie FACET 5
– Czym jest ?

Facet5 jest narzędziem sprawdzonym, zatwierdzonym i zarejestrowanym przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne.

Facet5 jest unikalnym narzędziem ułatwiającym precyzyjne badanie dopasowania osobowości zawodowej do wymagań stanowisk, budowanie efektywnych zespołów oraz skuteczne zarządzanie.

Kwestionariusz badania osobowości zawodowej Facet5 został opracowany na podstawie teorii Wielkiej Piątki – pięciu głównych aspektów ludzkiej osobowości, która jest obecnie ogólnie uznawana i wykorzystywana, jako podstawa rozumienia indywidualnych różnic pomiędzy ludźmi. Facet5 wykorzystuje format “różnic semantycznych”, w którym pary stwierdzeń mają przeciwne znaczenia i respondent jest proszony o wskazanie swoich preferencji wobec stwierdzenia umieszczonego po lewej lub po prawej stronie ekranu. Facet5 nie stosuje techniki wymuszonego wyboru, gdyż obydwa stwierdzenia dotyczą tego samego wymiaru osobowości, innymi słowy osoby wypełniające kwestionariusz nie są proszone o wybór pomiędzy wzajemnie niezależnymi elementami. Kwestionariusz zawiera 106 par stwierdzeń, przy czym każda z par jest prezentowana na oddzielnym ekranie. Test osobowości zawodowej Facet5 jest badaniem normatywnym, które umożliwia porównywanie ludzi między sobą, badanie dopasowywania ludzi do ról w organizacji oraz analizę potencjału zespołów i kultury organizacji. Facet5 skutecznie wspiera wiele procesów rozwoju personelu.

Businessman making presentation with his colleagues and business strategy digital layer effect at the office as concept.

Co mierzy test osobowości zawodowej Facet5?

Test osobowości zawodowej Facet5 mierzy pięć głównych aspektów osobowości oraz 13 podaspektów.
Główne aspekty to: Wola, Energia, Uczuciowość, Kontrola, Emocjonalność.
Wszystkie te aspekty są niezależne. Zgodnie z obecnie akceptowanymi międzynarodowymi praktykami badań stwierdzono wysoką rzetelność tego narzędzia – przy powtarzaniu badań współczynnik niezawodności dla poszczególnych aspektów wynosi dla poszczególnych aspektów od 79% – 86%

Jak prezentowane są wyniki?

Raporty badania osobowości zawodowej Facet5 charakteryzuje: minimalna ilość tekstu, prostota wykorzystywanego języka oraz wizualizacja przekazu.

Facet5 wykorzystuje unikalną grafikę do zobrazowania wyników, która umożliwia porównania, badanie dopasowania, analizę kultury organizacji oraz stylu pracy zespołów. Można prezentować i analizować jednocześnie wiele różnych profili pracowników.

Oddzielne raporty dotyczą:

 • Ogólnych zachowań
 • Struktury kompetencji
 • Dopasowania do zdefiniowanej roli
 • Zarządzania daną osobą
 • Stylu danej osoby jako lidera (który może być połączony z oceną 360 – co stanowi unikalną cechę Facet5)
 • Preferencji pracy danej osoby
 • Integrowania zespołów

Zastosowania wyników testu osobowości zawodowej Facet5

Facet5 to wszechstronne narzędzie, które skutecznie wspiera:

 • Rekrutację i selekcję
 • Rozwój Pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Motywowanie poprzez docenianie indywidualnych różnic
 • Coaching
 • Budowanie efektywnych zespołów
 • Planowanie ścieżek karier i budowanie planów następstw
 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Doradztwo związane z rozwojem karier
 • Assessment i Development Centre
open-g1 (1)

Jak długo trwa wypełnienie kwestionariusza Facet5?

Wypełnienie kwestionariusza osobowości zawodowej Facet5 trwa średnio 17 minut.
Badanie osobowości zawodowej Facet5 przeprowadzane jest metodą „on-line”.

System badania osobowości zawodowej Facet5 składa się z:

 • Kwestionariusza Osobowości Zawodowej Facet5
 • Modułu Facet5 Audition służącego do rekrutacji oraz do budowania ścieżek karier
 • Modułu Facet5 Teamscape wspierającego budowanie efektywnych zespołów
 • Modułu SLR służącego ocenie kompetencji przywódczych
 • Modułu Backdrop wspierającego budowanie kultury organizacji

Dostępne pakiety:

 • Badanie dopasowane do stanowiska.
 • Badanie efektywnych zespołów.
 • Badanie z raportem, indywidualną konsultacją wraz z możliwością generowania bezpłatnych raportów dodatkowych

Skontaktuj się z nami:

Masz pytania dotyczące prowadzonych obecne Badań?

Skontaktuj się z nami.